Boring og boreprosess for geoenergi

Rask, fleksibel og sikker boring og installasjon av geoenergisystem utført av Europas største leverandør av geoenergi.

Rototec energibrønnboring

Rototec - Europas største leverandør av geoenergi

Rototec tilbyr profesjonell, fleksibel og sikker boring av geoenergibrønner. Vi har boret over 10 000 kilometer og mer enn 60 000 energibrønner i Norden. Dette gjør oss til Europas største og mest erfarne leverandør av borehull og installasjoner av geoenergisystemer. Vi har den største maskinparken i bransjen med 49 borerigger, noe som muliggjør installasjon av geoenergiløsninger på svært store anlegg. Våre erfarne medarbeidere sørger alltid for at boreprosessen går i henhold til tidsplanen og utført i henhold til sikkerhetskrav.

Rototec bærekraft

Fornybar, selvforsynt energi

Valget av geoenergi er ikke bare ressurseffektivt og økonomisk lønnsomt, det er også et stort skritt mot en mer bærekraftig energiproduksjon. Berg- og jordvarme er en fornybar energikilde som reduserer CO2-utslippene betydelig.

Slik installeres geoenergisystemet – steg for steg

Det er viktig at boring av energibrønner er nøye planlagt og profesjonelt utført. Vi i Rototec sørger for at boreprosessen møter dine forventninger – uten overraskelser. Les mer om våre konsulenttjenester.

Containerlevering

Før vi starter arbeidet leverer vi containere der geoenergisystemet skal installeres. Disse brukes til håndtering av restmateriale fra boring, som steinmel, sand og grunnvann. Containerne leveres med lastebil, noe som betyr at plassen rundt skal holdes fri for hindringer under levering. Containerne er 3,5 meter lange, 2 meter brede og 2 meter høye og skal kunne plasseres relativt nært stedet hvor boringen skal utføres (maks. 25 meter).

Boring

Borehull-plasseringen fastsettes i forarbeidet. Tidsperspektivet for boringen vil variere og avhenger av omfang og antall brønner. Frem til borestedet skal veien være fri og det skal være god plass, samt tilgang på strøm og vann. Rototec ankommer stedet i lastebiler utstyrt med borerigger. Våre lastebiler er ca 12 meter lange og veier 30 tonn. Boreriggen vi bruker veier 9 tonn, er 6 meter lang, 2 meter bred og 2,5 meter høy under transport. Boreriggen som er settes opp er 6,5 meter høy. Avstanden mellom lastebil og borehull bør ikke overstige 50 meter.

Installasjon

Våre installatører kommer til stedet 3-10 dager etter boringen. Deretter monteres kollektorrør i borehullene og markslanger trekkes til eiendommen. Rørene graves ned ca 50 centimeter og vi borer med diamantbor videre inn i bygningen. Plassering av anlegget inne i bygningen bestemmes i samråd med installatør av varmepumpen. Installasjonen avsluttes i teknisk rom inne i bygningen hvor rørleggere overtar og kobler til varmepumpeanlegget.

Vann- og avfallshåndtering under boring

Boring av energibrønner genererer store mengder jord, steinmel og vann som må behandles og deponeres på en miljøvennlig måte. Her kan du lese litt om hvordan vi håndterer dette.

Rototec-veden-kasittely

Vi tar ansvar for vann og avfall

Ved boring av energibrønner genereres store mengder slam og vann som må deponeres på en miljøvennlig måte. Rototecs bærekraftsarbeid inkluderer derfor også vannhåndtering under boringen. Når vi borer energibrønner trenger vi derfor tilgang på trykkvann for å binde borestøv og farget grunnvann (med steinmel og sand). Vannet håndteres og skilles fra restmateriale i egne beholdere før det pumpes videre ut i naturen. Hvis vannet ikke kan pumpes ut i nærheten av borehullet, leder vi det eksempelvis til en grøft, en skog eller en annen grunnflate.

Hvis vannet må pumpes til en gatebrønn, filtrerer vi vannet gjennom våre separasjonscontainere RotoCont og RotoCont+ – vår bærekraftige løsning for vannhåndtering.

Når boreprosessen er fullført

Når boringen er fullført, begynner arbeidet inne i selve bygningen. Her monteres og settes varmepumpesystemet i drift. Vi gir også kundene komplette løsninger hvor vi tar oss av hele prosessen sammen med våre partnere.

Vil du vite mer om våre komplette løsninger? Les mer om våre tjenester.

Ofte stilte spørsmål om boring for geoenergi

Hvor stor plass tar boreriggen?

Boreriggen og RotoCont tar mest plass. Plassen som kreves for boreriggen er 6 x 2 x 2,5 meter. Den veier 9 tonn. Størrelsen på RotoCont er 4,05 x 1,9 x 2,05 m. Detaljerte mål og instruksjoner finner du i vår brosjyre[LINK].

Hva bestemmer brønnens dybde og pumpens størrelse?

  • Størrelsen på bygningen og behovet for oppvarming/kjøling.
  • Bygningens varmefordelingssystem (f.eks. radiatorer eller vannbåren gulvvarme).
  • Eiendommens geografiske beliggenhet.

Gir boringen mye støy?

Det forekommer en del støy fra boringen. Det er viktig å formidle forstyrrelser i god tid til personer som kan bli berørt, samt omkringliggende eiendommer.

Kan det bores i en grop?

Nei, plassen der boringen finner sted må være på et  jevnt underlag.

Kan man forhåndsgrave for kollektorrørene?

Nei. Under boring kommer det ofte opp vann som kan fylle sjakten.

Vil hagen og plantene mine bli berørt av installasjonen?

Vi gjør alt vi kan for at inngrepet skal bli så skånsomt som mulig. Installasjonen vil etterlate en del synlige, men ikke varige spor.

Hvordan foregår vanntettingen?

Tettingen skjer med en spesiell type betong utviklet til formålet.

Kan man oppholde seg i bygningen under arbeidet?

Ja, det er bare enkelte steder utendørs som må sperres av.
Rototec-som-samarbeidspartner

Last ned brosjyre — Rototec som samarbeidspartner

Med en sertifisert partner går et geoenergiprosjekt knirkefritt hele veien! I brosjyren kan du lese mer om hvorfor det vil lønne seg å jobbe med Rototec på ditt neste geoenergiprosjekt.

Vil du snakke med en av våre eksperter?

Legg igjen en melding hvis du er interessert i våre tjenester eller har spørsmål om geoenergi. Vår kundeservice vil kontakte deg så snart som mulig. Vi selger kun direkte til bedriftskunder.