Manglerudjordet borettslag

Borettslag sparer store summer på bergvarme

Da Rototec installerte bergvarme for Manglerudjordet borettslag i Oslo, fikk borettslaget betydelige besparelser: hele to millioner kroner per år.

Rototec er totalleverandør av Geoenergi og tilbyr alt fra konsultasjon til installasjon. I tillegg til boringen av hele 20 000 meter med energibrønner fikk Manglerudjordet borettslag utført Termisk Responstest (TRT) og EED-simulering av brønnparken. Samarbeidet var svært vellykket, og prosjektet ble ferdigstilt som planlagt.

Det nye bergvarmeanlegget produserer miljøvennlig varme som dekker 90 % av energibehovet til borettslagets 518 leiligheter. Rototecs løsning oppfyller de strenge kravene til regulering av temperatur og ventilasjon i store anlegg slik som på Manglerudjordet.

Hele borettslaget opplever det som positivt med en mer miljøvennlig energiform. I tillegg var borettslagets økonomi en viktig grunn til at de landet på dette valget.

Manglerudjordet borettslag:

  • 518 leiligheter i Oslo
  • 68 stk. energibrønner à 300 m
  • Besparelser på 2 mill. i året

«Bergvarme er bra for miljøet og for oss selv! I tillegg til penger sparer vi mye energi på dette – forbruket vårt er redusert med 60 %.» KJELL ØVREBØ, PARTNER, PROSJEKTANSVARLIG , NORDISK ENERGIKONTROLL

Dele: