Integritet- og informasjonskapselpolicy

Rototec og selskapene i Rototec Group forplikter seg til å beskytte personvern ditt og din personlige informasjon. Når du samler inn og behandler personopplysningene til våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere så vel som andre parter vi samarbeider med. Rototec og Rototec Group følger gjeldende lovverk angående personopplysninger, personvern og god databehandlingspraksis.

Les personvern- og informasjonskapselpolicyen vår nedenfor for å finne ut hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Vi gjennomgår regelmessig disse retningslinjene og oppdaterer dem etter behov.

INTEGRITETPOLICY

Innsamling og behandling av personopplysninger

Personopplysninger betyr informasjon som er direkte eller indirekte identifiserbar for deg som person. Med behandling av personopplysninger mener vi alle tiltak som vi i Rototec eller en tredjepart tar mht. personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering og lagring. Personopplysninger kan bare behandles for spesifikke og eksplisitte formål. De kan ikke brukes til noe annet formål deretter.

Personopplysningene vi samler inn fra deg består delvis av kundeinformasjon som du selv sender til oss, og delvis av automatisk innsamlede brukerdata. Personopplysninger som du selv gir oss er informasjon slik som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og informasjon om tjenestene du har kjøpt som du spesifiserer når du inngår en avtale med oss, eller når du tar kontakt med oss. Rototec behandler personopplysninger som du har gitt oss for å administrere henvendelser fra deg og eventuelle avtaler med deg, samt for å tilby informasjon og tjenester knyttet til slike forespørsler og avtaler. Henvendelser kan for eksempel være uttrykk for interesse i våre tjenester eller nedlastinger av brosjyrene våre.

Personopplysninger som vi automatisk samler inn består av IP-numre som er lagret i eksterne verktøy for at våre digitale markedsføringskanaler skal gi de besøkende en riktig og god opplevelse.

Hvis du har spørsmål om denne informasjonen, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter beskrevet nedenfor, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen under «Kontaktinformasjon».

Bruk av personopplysninger

Personopplysningene dine brukes til direkte markedsføring og for å forbedre tjenestene våre. Personopplysningene brukes også til statistiske formål for å se hvordan våre nettbesøkende bruker nettstedet og for å analysere deres søkeatferd, samt for å vise deg tilpasset innhold. Slik informasjon blir imidlertid bare behandlet i et skjema som ikke kan identifisere deg som person.

Informasjon som vi kan videresende til tredjeparter slik som mediebyråer og teknologileverandører, brukes bare til å utføre avtalte tjenester, for eksempel distribusjon av fysisk og digital direkte markedsføring.

Hvis du ikke vil at personopplysningene dine skal brukes i direkte markedsføring, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen på slutten av denne policyen.

Juridiske grunner for behandling av personopplysninger

Rototec behandler dine personopplysninger utelukkende i samsvar med gjeldende lovverk.

I henhold til gjeldende personvernforordning kan personopplysninger bare samles inn for «spesifiserte, eksplisitte og legitime formål». Personopplysningene kan deretter ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene. I tillegg må personvernforordningen støtte behandling av personopplysninger. Slik støtte kalles rettslig grunnlag. For at vi skal kunne behandle dine personopplysninger lovlig, kreves det at ett av følgende juridiske grunnlag er oppfylt;

Behandling er nødvendig for at vi skal oppfylle vår avtale med deg.

Behandling er nødvendig fordi vi har en juridisk plikt til å gjøre noe i henhold til en annen lov.

Behandling er nødvendig i forbindelse med de legitime interessene til Rototec, og at interessene dine i å beskytte personopplysningene dine ikke oppveier Rototecs interesser.

Behandlingen skjer i samsvar med samtykket du har gitt.

Hvis vi skulle behandle dine personopplysninger for et hvilket som helst formål som i henhold til gjeldende lovgivning krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi begynner slik behandling.

Opplysningene vi samler inn i samsvar med det som er angitt ovenfor, vil bli slettet når målene for behandlingen er fullført.

Mulig overføring av personopplysninger

Vi kan ansette eksterne partnere for å utføre oppgaver på våre vegne, for eksempel å tilby IT-tjenester eller hjelpe med markedsføring, analyse eller statistikk. Utførelsen av disse tjenestene kan innebære at våre partnere har tilgang til personopplysningene dine.

Mottakere av personopplysninger er pålagt å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til dataene som er samlet inn, og de har ikke rett til å bruke dem til andre formål enn de som er avtalt. Rototec eller Rototec Groups selskaper selger eller leier ikke informasjon til tredjepart.

Rototec vil ikke avsløre personopplysningene dine i noe annet omfang enn som beskrevet i denne policyen. Personopplysninger samlet inn av Rototec vil bli lagret etter behov av juridiske og regulerende myndigheter. Rototec tar passende forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger og for å forhindre urettmessig og uautorisert bruk.

Tilgang til data

På forespørsel har du én gang i året rett til å få tilgang til personopplysningene som er samlet inn om deg eller en kopi av dem uten omkostninger. Ytterligere forespørsler om tilgang til disse opplysningene kan bli pålagt et gebyr som dekker kostnadene som fremkommer ved å gi deg informasjonen. Rototec har rett til å kreve at du beviser din identitet med hensyn til disse henvendelsene.

Hvis noe av informasjonen er feil, har du rett til å få den korrigert. Hvis du ikke lenger ønsker at Rototec eller Rototec Groups selskaper skal lagre personopplysningene dine, har du rett til å be om å få dem slettet.

Endringer i personvernpolicyen

Vi kan endre disse retningslinjene når som helst eller velge å vise eller fjerne innhold på nettstedet. Hvis det skjer endringer i personvern- og/eller informasjonskapselpolicyen, vil du bli informert når en ny versjon blir publisert på nettstedet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt vår praksis eller hvordan vi behandler din personlige informasjon, kan du kontakte Hannu Karp på hannu.karp@rototec.fi.

INFORMASJONSKAPSELPOLICY

Informasjon om informasjonskapsler

Rototecs nettsteder bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på harddisken din og nettlesere på enheten din når du bruker nettsteder eller andre onlinetjenester. Informasjonskapsler letter navigering på nettsteder og forbedrer brukeropplevelsen din.

Vi bruker informasjonskapsler for statistisk evaluering av våre brukere på nettstedet og for å måle effektiviteten av annonsering. Informasjonskapsler brukes også til å samle statistikk om antall besøkende på nettstedet og for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å utvikle og optimalisere nettstedet for besøkende og forbedre det generelle nivået på Rototecs tjenester.

Informasjonskapsler brukes ikke til å samle inn personlig identifiserbar informasjon. Informasjonskapsler brukes noen ganger for å samle informasjon som anses som personopplysninger som IP-adresser og informasjon koblet til IP-adressene, men brukere kan ikke identifiseres utelukkende på bakgrunn av informasjonskapsler.

Informasjonskapsler vi bruker

Vi bruker to typer informasjonskapsler på våre nettsteder. Den første typen, en permanent informasjonskapsel, blir værende på den besøkendes datamaskin i en viss periode. Den lagrer tidligere besøk på nettstedet, samt hvilken nettleser som brukes. Denne informasjonskapselen forbedrer ytelsen til nettstedet og kan brukes direkte markedsføring for å gi deg relevante tilbud. Disse informasjonskapslene gir oss også statistikk og gjør det mulig for oss å forbedre nettstedene våre.

Den andre typen informasjonskapsler kalles en økt-informasjonskapsel. De lagres midlertidig på enheten din og brukes til å forbedre besøket på nettstedet vårt. Økt-informasjonskapsler forsvinner når du lukker nettleseren.

Tredjeparts informasjonskapsler

Til og med noen tredjeparts informasjonskapsler brukes på nettstedene våre, først og fremst for å forbedre brukeropplevelsen din, for å velge språk på nettstedet, for å samle statistikk om antall besøkende på nettstedet og for å få informasjon om hvordan nettstedet brukes. Vi samler også demografi- og interesserapporter gjennom Google Analytics’ annonseringsverktøy. All statistikk som vi samler inn er anonymisert og kan ikke kobles til en person.

 

Informasjonskapsler og datasikkerhet

De fleste nettlesere er konfigurert til å godta informasjonskapsler, men hvis du ikke vil godta dem, kan du endre nettleserinnstillingene. Du kan enten avvise alle informasjonskapsler eller motta et varsel når en informasjonskapsler plasseres på datamaskinen din.

Informasjonskapsler kan enten slettes automatisk når brukeren lukker nettleseren (såkalte «økt-informasjonskapsler») eller lagres på brukerens datamaskin for å lette fremtidige besøk på nettstedet (såkalte «permanente informasjonskapsler»). Selv permanente informasjonskapsler skal slettes automatisk etter en viss periode.

Å avvise bruk av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til nettstedet. Selv tidligere lagrede informasjonskapsler kan slettes via nettleseren.

Endringer i informasjonskapselpolicyen

Vi kan endre disse retningslinjene når som helst eller velge å vise eller fjerne innhold på nettstedet. Hvis det skjer endringer i personvern- og/eller informasjonskapselpolicyen, vil du bli informert når en ny versjon blir publisert på nettstedet.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer rundt vår praksis eller bruk av informasjonskapsler, kan du kontakte Tomi Mäkiaho på tomi.makiaho@rototec.fi.