Målinger

Vi gjennomfører flere ulike typer målinger for å kartlegge berggrunnens egenskaper og sikre at prosjektet gjennomføres med god kvalitet. Vi gjør blant annet målinger av berggrunnen og borehullene – med det seneste innen teknologien.

Termisk responstest (TRT)

En termisk responstest (TRT) utføres for å måle og analysere kritiske parametere i berggrunnen og borehullet for å nøyaktig simulere borehullsfeltet. Denne testen hjelper oss blant annet med å finne ut hvor mange borehull som må til og hvilken dybde disse bør ha. Uten en TRT og parameterne denne testen gir vil du risikere et borehullsfelt som enten er over- eller underdimensjonert. Konsekvensene av dette kan være unødvendige kostnader eller at energien som hentes ut ikke dekker behovet som trengs for oppvarming og kjøling.

Når vi utfører TRT-målingen, borer vi først et testhull og installerer en kollektor til hullet. Borehullet gir informasjon og data om berggrunnens egenskaper. Vi kobler deretter måleinstrumentet for TRT til kollektoren – målingen tar noen dager. Prøvehullet kan brukes som en del av borehullsfeltet.

TRT-målingen
Lämpökaivojen sijainnin todentaminen

Borehullsmålinger

For å sikre kvalitet i våre prosjekter gjør vi flere målinger av et borehullsfelt. Vi utfører blant annet en retthetsmåling hvor vi kan sikre at helning og retning på borehullene er riktig. Målingene viser også temperatur, trykkfall og strømningsmåling for hvert borehull. Alt i alt betyr dette at vi kan sikre at boringen følger prosjektplanen.

Rototec bruker toppmoderne teknologi i alle målinger.

Morgendagens teknologi gir det beste resultatet

Som Europas største leverandør av geoenergi må vi alltid være i forkant av teknologien og følge utviklingen for å kunne levere det beste resultatet. Vi bruker derfor alltid morgendagens teknologi og toppmoderne utstyr i våre prosjekter. Utstyret er skybasert og vi kan dermed overvåke alt i sanntid og alle måleresultater vi foretar oss kan lastes ned og analyseres raskt.

Våre konsulenttjenester

Rådgivning

Vi i Rototec tilbyr rådgivning og konsultasjon innenfor alt relatert til ditt geoenergiprosjekt. Vi strekker oss alltid etter å gi våre kunder de aller beste løsningene for bergvarme og kjøling.

Forstudie

I våre forstudier analyserer vi hvor egnet området er for boring etter bergvarme og kjøling. Vi undersøker områdets geoenergipotensiale, kartlegger eiendommen eller byggets spesifikke behov og gjør et kostnadsoverslag.

Prosjektering

Rototec er en erfaren pioner i bransjen – Europas største leverandør av bergvarme og kjøling i samme system. Våre løsninger passer alle typer og størrelser av geoenergiprosjekter, også for eiendom eller bygg som krever mer avanserte og komplekse løsninger.

Målinger

Vi gjennomfører flere typer målinger for å kartlegge berggrunnens egenskaper og sikre at prosjektet gjennomføres med god kvalitet. Vi gjør blant annet målinger av berggrunnen og borehullene – med det seneste innen teknologien.

Simuleringer

Optimal dimensjonering av energibrønnene i et prosjekt sikres ved EED-simulering. Med IDA ICE-programmet kan vi simulere eiendommens energiforbruk, samt tekniske systemløsninger sammen med borehullsfeltet for å finne den mest optimale løsningen for din eiendom.

Kundereferanser

Her vil du kunne lese mer om hvilken erfaring våre kunder har hatt med oss og valget av geoenergi.

Rototec-som-samarbeidspartner

Last ned brosjyren — Rototec som samarbeidspartner

Med en sertifisert partner går et geoenergiprosjekt knirkefritt hele veien! I brosjyren kan du lese mer om hvorfor det er verdt å jobbe med Rototec på ditt neste geoenergiprosjekt.

Vil du snakke med en av våre eksperter?

Legg igjen en melding hvis du er interessert i våre tjenester eller har spørsmål om geoenergi. Vår kundeservice vil kontakte deg så snart som mulig. Vi selger kun direkte til bedriftskunder.