Hva er geoenergi — bergvarme og bergkulde?

Geoenergi eller bergvarme og bergkulde, er fornybar solenergi som lagres i bakken og gir mulighet til både oppvarming og nedkjøling av eiendommer og bygg. Energien kan utvinnes fra berggrunnen eller bakkens jordlag. Bruken av geoenergi til oppvarming og avkjøling av bygninger øker Norges selvforsyning av energi og gjør samtidig at vi blir mindre avhengige av kull, tre og olje til energiproduksjonen. Ved å velge fornybar geoenergi, etterleves også Norges og EUs klimastrategi, der målet er å redusere det totale energiforbruket og øke bruken av fornybar energi.

Geoenergi er et miljøvennlig og økonomisk valg.

Antallet kunder som velger bort direkte elektrisitet, olje eller fjernvarme og i stedet satser på geoenergi er i kraftig økning. Det samme gjelder antallet husstander, selskaper, eiendomseiere og kommuner som velger geoenergi til oppvarming av bygninger. Velger du prisvennlig geoenergi levert fra Rototec får du i tillegg en pålitelige samarbeidspartner med på kjøpet.

Store fordeler med varme og kjøling i samme system

Geoenergi kan brukes til oppvarming og kjøling av eiendommer og industrianlegg i ulike størrelser. Det er et miljøvennlig, selvstendig og økonomisk valg. Stadig flere selskaper og kommuner går over til å bruke geoenergi i stedet for direkte elektrisitet, olje eller fjernvarme.

Når du velger geoenergi, kjøper du bergvarme og får kjøling på kjøpet fordi systemet også kan brukes som kjølesystem. En energibrønn kan i praksis produsere fornybar energi i ubegrenset tid og gir derfor betydelige besparinger, fordi utgiftene til både oppvarming og kjøling reduseres.

Du trenger ikke ta våre ord for god fisk; les mer om hvilke besparinger og fordeler prosjektene våre har resultert i for våre kunder her.

Et geoenergisystem som gir både oppvarming og avkjøling er et miljøvennlig valg med lave driftskostnader selv om den første investeringen i geoenergi, tradisjonelt kjent som bergvarme, kan oppleves som en stor kostnad. Et system som installeres i en enebolig vil ha en gjennomsnittlig nedbetalingstid på 7-20 år, langsiktig vil det dermed være mulig å spare store beløp. Det samme systemet fungerer også som et lønnsomt kjølesystem. Mange velger geoenergi fordi de dermed blir uavhengige av olje-, fjernvarme- og strømprisen samtidig som det blir enklere å planlegge utgiftene på lang sikt. Bergvarmepumper har nesten like lang levetid som oljefyrer eller fjernvarmevekslere, men selve energibrønnen har en desto lengre levetid.

Antallet kunder som velger bort direkte elektrisitet, olje eller fjernvarme og i stedet satser på geoenergi er i kraftig økning. Det samme gjelder antallet husstander, selskaper, eiendomseiere og kommuner som velger geoenergi til oppvarming av bygninger. Velger du prisvennlig geoenergi levert fra Rototec får du i tillegg en pålitelige samarbeidspartner med på kjøpet.

Slik fungerer et bergvarmesystem

En bergvarmepumpe fungerer etter samme prinsipp som et kjøleskap. Målet er å flytte varme fra skapet til luften rundt skapet. Varmepumpen overfører varme fra berggrunnen til bygningen, der varmen brukes til oppvarming av tappevann og til vannbårne varmesystemer. Varmepumpen består av en fordamper, en elektrisk kompressor, en kondensator og en ekspansjonsventil. Systemets funksjon bygger på et kuldemedium som sirkulerer i varmepumpen.

Fordamperen i varmepumpen er koblet til energibrønnen. Kuldebærervæsken pumpes opp gjennom et rør fra energibrønnen til fordamperen, der den varmer opp kuldemediet som fordamper. Deretter komprimeres dampen til riktig trykk og temperatur i kompressoren. Så omdannes dampen til væske i kondensatoren, der den avgir varme til tappevannet og varmefordelingssystemet. Fra kondensatoren pumpes kuldemediet til ekspansjonsventilen, der trykket og temperaturen på kuldemediet senkes, og deretter tilbake til fordamperen. Funksjonen til bergvarmepumpen bygger på denne kontinuerlige, lukkede sirkulasjonsprosessen.

rototec_Kiinteistön viilennys maaviileällä

Kun et borehull unna en mer bærekraftig løsning

Kun et lite borehull trengs for et enkelt geoenergisystem i en mellomstor enebolig. Et slikt borehull er vanligvis rundt 150-200 meter dypt. 

Bergvarme har lenge vært en populær energiløsning for eneboliger, men har begynt å vokse i popularitet som energisystem for større eiendommer. Vi har installert geoenergi på for eksempel sykehus, kjøpesentre og fabrikker. Takket være vår forundersøkelse kan antallet geoenergi-brønner dimensjoneres selv i svært store prosjekter, slik at systemet fungerer optimalt, og garanterer best mulig avkastning.

Geoenergisystemets unike mulighet til å utvinne både varme og kjøling bidrar også til å lagre og sikre varme gjennom hele fyringssesongen.  Rototec er ekspert spesielt på geoenergiløsninger til store eiendommer.

Bergvarme gir besparelser for borettslag og avkastning til investorer

I tillegg til at geoenergiløsningene er økologiske, kan de også hjelpe med å stabilisere den økonomiske situasjonen til borettslaget. Mange foreninger har for store renoveringslån sammenlignet med verdien av eiendomsrettene. Løsningen kan være geoenergi, som man kan bruke til å redusere en stor del av én av borettslagets kostnader, nemlig oppvarmingskostnaden. Kapitalavkastningen i borettslag er 10 prosent i gjennomsnitt, i eiendommer der man bruker mye kjøling kan det tallet strekke seg til 20 prosent.

Fjernvarmeprisen har doblet seg siden begynnelsen av 2000-tallet. Beslutningen om å slutte å bruke olje før 2020 har økt prispresset på fjernvarme enda mer, som er knyttet til strømprisen. Samtidig er varmepumpeteknologien, samt teknologien for planlegging og brønnboring, blitt utviklet såpass at geoenergi kan utnyttes i alle typer eiendommer fra villaer til industrihaller, kjøpesentre og sykehus. I de største prosjektene genererer geoenergi nesten alltid millionbeløp for eieren i løpet av en livssyklus sammenlignet med gjennomsnittlig fjernvarme.

I vårt referanseprosjekt på Ulven borettslag i Oslo besluttet man å installere et driftssikkert geoenergisystem. Nå er eiendommene sikret miljøvennlig geoenergi på lang sikt. I tillegg får Ulven Borettslag store kostnadsreduksjoner i energibruken. Skiftet til geoenergi reduserer kostnadene med over 60 %.

Ulven borettslag er ikke alene om å dra store fordeler av å velge geoenergi – se alle våre referanseprosjekter her.

rototec_Geoenergia tuo taloyhtiöille säästöjä ja tuottoa sijoittajille

Norges klimamål – geoenergi kan spille en viktig rolle

For å skape en grønn og bærekraftig fremtid er det ingen vei uten et stort kollektivt ansvar. Som de aller fleste land i verden er Norge med på å bidra til dette med en strategi og klimamål.

Som en del av Parisavtalen plikter alle land som er med å melde inn eller oppdatere sine utslippsmål hvert femte år. Norge har nå en målsetting om å redusere utslippene med mellom 50 – 55 % innen 2030. Videre er det langsiktige målet at utslippsreduksjonene skal være på 90 – 95 % innen 2050.

En av faktorene som skal bidra til at Norge når disse klimamålene er utfasingen av olje som kilde til energi og oppvarming. I 2020 ble det blant annet innført et oljefyrforbud som innebærer forbud mot bruken av mineralolje til oppvarming av bygninger. Som en del av forskriftene ble det også innført et forbud mot bruk av oljefyr til oppvarming og tørking på byggeplasser som ble gjeldende fra januar 2022.

Miljødirektoratet estimert med at forbudet mot oljefyr på byggeplassene vil kunne redusere utslipp av klimagasser med omtrent 85 00 tonn CO2 i året fram til 2030. Dette er riktignok et estimat som forutsetter at fornybare alternativer velges. Geoenergi er en 100 % fornybar energikilde og vil derfor kunne spille en viktig rolle for å bidra til at Norge når sine klimamål.

Vil du ta del i en grønnere fremtid med morgendagens energiløsning?

Vi håper at vi har klart å få øynene dine opp for geoenergi, hvilke fordeler denne energikilden vil kunne gi og hvorfor dette er et tidsriktig valg både i dag og for fremtiden!

Ønsker du en en enda bredere forståelse for denne smarte energiløsningen vil vi gjerne ta en prat med deg. Ikke nøle med å ta kontakt med oss dersom du skulle lure på noe!

Sammenlign utslipp for ulike oppvarmingsformer ved hjelp av vår kalkulator

Kalkulatoren hjelper deg å forstå hvor mye utslipp du kan unngå ved å velge jordvarme.