Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Jordvarme på sykehus, Umeå

Norrlands universitetssjukhus i Umeå er et kompleks på 330 000 kvadratmeter, som ble bygd i 1907. Passer jordvarme på et sykehus?
– Jo større enheten hvor man installerer geoenergisystemet er, dess bedre resultater kan man oppnå, sier eiendomssjefen på Norrlands sjukhus, Hans Johansson.
Geoenergi, det vil si jordvarme og -kjøling, passer utmerket som energikilde i større bygninger, både teknisk og med tanke på kostnadseffektiviteten.

Norrlands universitetssjukhus er et godt eksempel på bruk av geoenergi i større bygningskomplekser. I tillegg til fjernvarme ble det gjennomført en geoenergiløsning på sykehuset, hvor man produserer omtrent 20 % av oppvarmingen og 95 % av nedkjølingen.

 

Jordvarmen gir nedkjøling av sykehuset – og betydelige innsparinger

Takket være geoenergien sparer sykehuset ca. 1200 euro i energikostnader per dag. De sparte pengene brukes i helsevesenet.
– Den økonomiske siden har selvfølgelig stor betydning. Den gjør at ting skjer. Men en annen viktig faktor er driftssikkerheten. Vi er ikke avhengige av en ekstern leverandør, forklarer Johansson.

Det er meningen å utvide geoenergisystemet på Norrlands universitetssjukhus ytterligere. Det store sparepotensialet kommer av at sykehuset trenger både oppvarming og nedkjøling på samme tid. Om sommeren når behovet for nedkjøling er stort, oppstår det overflødig varme, som lagres i energibrønner for vinteren. Slik fungerer systemet effektivt hele året, og i tillegg er det miljøvennlig.
– Miljøaspektet er viktig for oss. Geoenergi er en fornybar energiform, og den gjør karbondioksidutslippet vårt 4400 tonn mindre i året, forteller Johansson.

Også i Finland har varmen begynt å føre til problemer på sykehus og pleieinstitusjoner, som sommeren 2018 viste. På grunn av nedkjølingen som man kan få fra samme system uten ekstra kostnader, er jordvarme en energiform som vi også bør ta i betraktning for store institusjoner her hos oss. Samtidig ville vi redusere karbondioksidutslippet vårt. Infrastrukturen i byene er sjelden et hinder for boring av energibrønner, og derfor ville det være mulig å innføre jordvarme på sykehusene også her i landet.

Planlegging av større bruksenheter

For å få et optimalt utbytte av geoenergisystemet, og for at systemet skal fungere riktig, utfører Rocotec en forhåndsutredning samt geoenergimålinger i fjellgrunnen (TRT). Ved hjelp av målingene finner man den termiske responsen i fjellgrunnen for å kunne dimensjonere energiområdet. Energibrønnenes antall, dybde og avstand til hverandre dimensjoneres etter behovene til hver enkelt bruksenhet. Vi sikrer en optimal drift av energilagrene ved å bruke det internasjonale planleggings- og modelleringsprogrammet EED. Vi tilbyr også konsultering i startfasen til vurdering av prosjektets kostnader samt til utredning av forskjellige gjennomføringsmåter.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon eller trenger konsultering knyttet til et geoenergiprosjekt. Våre eksperter i Finland, Sverige og Norge kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder landet ditt.

Kontakt oss! >


Share: