Bergvarme gir store fordeler for Norrland universitetssykehus

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

330 000 m2
4400 ton Utslippsreduksjon takket være geotermisk kraftverk

Norrlands universitetssjukhus i Umeå er et kompleks på 330 000 kvadratmeter, som ble bygd i 1907. Sykehuset er et godt eksempel på bruk av geoenergi i større bygningskomplekser. I tillegg til fjernvarme ble det gjennomført en geoenergiløsning på sykehuset, hvor man produserer omtrent 20 % av oppvarmingen og 95 % av nedkjølingen.

Geoenergi gir nedkjøling av sykehuset – og betydelige innsparinger

Det er ikke tvil om at byttet til geoenergi har vært et klokt valg for Norrlangs universitetssjukhus. Eiendomssjefen ved sykehuset, Hans Johansson er heller ikke i tvil om at resultatene er tydelige.

– Jo større enheten hvor man installerer geoenergisystemet er, dess bedre resultater kan man oppnå, sier eiendomssjefen på Norrlands sjukhus, Hans Johansson.

Geoenergi, det vil si bergvarme og -kjøling, passer utmerket som energikilde i større bygninger, både teknisk og med tanke på kostnadseffektiviteten.

 

 

Takket være geoenergien sparer sykehuset ca. 1200 euro i energikostnader per dag. De sparte pengene brukes i helsevesenet.

– Den økonomiske siden har selvfølgelig stor betydning. Den gjør at ting skjer. Men en annen viktig faktor er driftssikkerheten. Vi er ikke avhengige av en ekstern leverandør, forklarer Johansson.

Det er meningen å utvide geoenergisystemet på Norrlands universitetssjukhus ytterligere. Det store sparepotensialet kommer av at sykehuset trenger både oppvarming og nedkjøling på samme tid. Om sommeren når behovet for nedkjøling er stort, oppstår det overflødig varme, som lagres i energibrønner for vinteren. Slik fungerer systemet effektivt hele året, og i tillegg er det miljøvennlig.

– Miljøaspektet er viktig for oss. Geoenergi er en fornybar energiform, og den gjør karbondioksidutslippet vårt 4400 tonn mindre i året, forteller Johansson.

Også i Finland har varmen begynt å føre til problemer på sykehus og pleieinstitusjoner. På grunn av nedkjølingen som man kan få fra samme system uten ekstra kostnader, er bergvarme en energiform som vi også bør ta i betraktning for store institusjoner her hos oss. Samtidig ville vi redusere karbondioksidutslippet vårt. Infrastrukturen i byene er sjelden et hinder for boring av energibrønner, og derfor ville det være mulig å innføre jordvarme på sykehusene også her i landet.

Les flere av våre referanser her

Planlegging av større bruksenheter

For å få et optimalt utbytte av geoenergisystemet, og for at systemet skal fungere riktig, utfører Rocotec en forhåndsutredning samt geoenergimålinger i fjellgrunnen (TRT). Ved hjelp av målingene finner man den termiske responsen i fjellgrunnen for å kunne dimensjonere energiområdet. Energibrønnenes antall, dybde og avstand til hverandre dimensjoneres etter behovene til hver enkelt bruksenhet. Vi sikrer en optimal drift av energilagrene ved å bruke det internasjonale planleggings- og modelleringsprogrammet EED. Vi tilbyr også konsultering i startfasen til vurdering av prosjektets kostnader samt til utredning av forskjellige gjennomføringsmåter.

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du ønsker mer informasjon eller trenger konsultering knyttet til et geoenergiprosjekt. Våre eksperter i Finland, Sverige og Norge kan hjelpe deg med spørsmål som gjelder landet ditt.

Kontakt oss! >


Dele:
Rototec-Geoenergi-fremtidens-smarteste-energikilde_featured-img

Geoenergi – fremtidens smarteste energikilde

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Energien utvinnes fra berggrunnen og bakkens overflatesjikt. Bruken av geoenergi til å varme opp og avkjøle bygninger øker Norges grad av selvforsyning av energi, samtidig som vi blir mindre avhengige av kull, tre, avfall og olje til energiproduksjon. Geoenergi er en ansvarlig investering for fremtiden.