Forstudie

I våre forstudier analyserer vi hvor egnet området er for boring etter bergvarme og kjøling. Vi undersøker områdets geoenergipotensiale, kartlegger eiendommen eller byggets spesifikke behov og gjør et kostnadsoverslag.

Vårt forstudie optimaliserer prosjektet ditt

Det er viktig å gjøre omfattende forstudier i et geoenergiprosjekt. Disse danner grunnlaget for prosjektplanen, som for eksempel kartlegger mulighetene for bergvarme og kjøling. Vi tilbyr forstudier på både nye og eksisterende eiendommer eller bygninger. Forstudier bidrar ofte til store kostnadsbesparelser og ressurseffektive løsninger for geoenergiprosjekter noe som hjelper til med å beregne ROI for prosjektet.

Forstudien definerer energibehovet til eiendommen. I tillegg omfatter forundersøkelsen et estimat for klimapåvirkningen, et investeringsanslag og en avkastningsberegning, og virkningene på eiendommens verdi. Basert på forstudien vil de neste stegene fra planleggingsfasen til gjennomføring av prosjektet bli lettere å gjennomføre.

Det kan også gjennomføres en utvidet forundersøkelse som omfatter en TRT-måling. Prøveboring og data innhentet fra denne målingen bidrar til å planlegge optimal boredybde, antall energibrønner og et mer nøyaktig kostnadsestimat.

Hvilke prosjekter passer forstudiet for?

Hvilke prosjekter passer forstudiet for?

En forundersøkelse kan gjøres

  • for eiendommer under oppføring eller som er planlagt
  • for gamle eiendommer/bygninger
  • for store eiendommer/bygninger
  • for eiendomsselskaper

Det skal lønne seg å velge Rototec. Våre konsulenter jobber tett med våre prosjektledere og sørger for at geoenergiprosjektet fungerer knirkefritt – fra planleggingsfasen til gjennomføring av prosjektet.

Våre konsulenttjenester

Rådgivning

Vi i Rototec tilbyr rådgivning og konsultasjon innenfor alt relatert til ditt geoenergiprosjekt. Vi strekker oss alltid etter å gi våre kunder de aller beste løsningene for bergvarme og kjøling.

Forstudie

I våre forstudier analyserer vi hvor egnet området er for boring etter bergvarme og kjøling. Vi undersøker områdets geoenergipotensiale, kartlegger eiendommen eller byggets spesifikke behov og gjør et kostnadsoverslag.

Prosjektering

Rototec er en erfaren pioner i bransjen – Europas største leverandør av bergvarme og kjøling i samme system. Våre løsninger passer alle typer og størrelser av geoenergiprosjekter, også for eiendom eller bygg som krever mer avanserte og komplekse løsninger.

Målinger

Vi gjennomfører flere typer målinger for å kartlegge berggrunnens egenskaper og sikre at prosjektet gjennomføres med god kvalitet. Vi gjør blant annet målinger av berggrunnen og borehullene – med det seneste innen teknologien.

Simuleringer

Optimal dimensjonering av energibrønnene i et prosjekt sikres ved EED-simulering. Med IDA ICE-programmet kan vi simulere eiendommens energiforbruk, samt tekniske systemløsninger sammen med borehullsfeltet for å finne den mest optimale løsningen for din eiendom.

Kundereferanser

Her vil du kunne lese mer om hvilken erfaring våre kunder har hatt med oss og valget av geoenergi.

Rototec-som-samarbeidspartner

Last ned brosjyren — Rototec som samarbeidspartner

Med en sertifisert partner går et geoenergiprosjekt knirkefritt hele veien! I brosjyren kan du lese mer om hvorfor det er verdt å jobbe med Rototec på ditt neste geoenergiprosjekt.

Vil du snakke med en av våre eksperter?

Legg igjen en melding hvis du er interessert i våre tjenester eller har spørsmål om geoenergi. Vår kundeservice vil kontakte deg så snart som mulig. Vi selger kun direkte til bedriftskunder.