Simuleringer

Optimal dimensjonering av energibrønnene i et prosjekt sikres ved EED-simulering. Med programmet kan vi simulere eiendommens energiforbruk, samt tekniske systemløsninger sammen med borehullsfeltet for å finne den mest optimale løsningen for akkurat din eiendom.

EED-simulering

Borehullene dimensjoneres ved hjelp av borehullsimuleringsprogrammet som er basert på ulike typer parametere, inkludert data fra TRT-målingen. Antall energibrønner, dybde og avstand skal alltid dimensjoneres etter eiendommen eller byggets energibehov. Rototec sørger for optimal drift av systemet ved hjelp av det internasjonale design- og modelleringsprogrammet EED (Earth Energy Designer). 

Programmet brukes vanligvis til å simulere energibehov 20 til 30 år frem i tid, men kan også vise en simulering på opptil 100 år ved behov. Resultatene av EED-simuleringen brukes også til å lage prosjektets boreplan.

EED- og IDA ICE-simulering


Rototec sørger for en dimensjonering av ditt geoenergianlegg ved hjelp av design- og dimensjoneringsprogrammet EED (Earth Energy Designer).

Våre konsulenttjenester

Rådgivning

Vi i Rototec tilbyr rådgivning og konsultasjon innenfor alt relatert til ditt geoenergiprosjekt. Vi strekker oss alltid etter å gi våre kunder de aller beste løsningene for bergvarme og kjøling.

Forstudie

I våre forstudier analyserer vi hvor egnet området er for boring etter bergvarme og kjøling. Vi undersøker områdets geoenergipotensiale, kartlegger eiendommen eller byggets spesifikke behov og gjør et kostnadsoverslag.

Prosjektering

Rototec er en erfaren pioner i bransjen – Europas største leverandør av bergvarme og kjøling i samme system. Våre løsninger passer alle typer og størrelser av geoenergiprosjekter, også for eiendom eller bygg som krever mer avanserte og komplekse løsninger.

Målinger

Vi gjennomfører flere typer målinger for å kartlegge berggrunnens egenskaper og sikre at prosjektet gjennomføres med god kvalitet. Vi gjør blant annet målinger av berggrunnen og borehullene – med det seneste innen teknologien.

Simuleringer

Optimal dimensjonering av energibrønnene i et prosjekt sikres ved EED-simulering. Med IDA ICE-programmet kan vi simulere eiendommens energiforbruk, samt tekniske systemløsninger sammen med borehullsfeltet for å finne den mest optimale løsningen for din eiendom.

Kundereferanser

Her vil du kunne lese mer om hvilken erfaring våre kunder har hatt med oss og valget av geoenergi.

Rototec-som-samarbeidspartner

Last ned brosjyren — Rototec som samarbeidspartner

Med en sertifisert partner går et geoenergiprosjekt knirkefritt hele veien! I brosjyren kan du lese mer om hvorfor det er verdt å jobbe med Rototec på ditt neste geoenergiprosjekt.

Vil du snakke med en av våre eksperter?

Legg igjen en melding hvis du er interessert i våre tjenester eller har spørsmål om geoenergi. Vår kundeservice vil kontakte deg så snart som mulig. Vi selger kun direkte til bedriftskunder.