Bærekraft og ansvar

Geoenergi er fremtidens smarteste energikilde! Den er hundre prosent fornybar og energigjenvinningen er langsiktig, bærekraftig, miljøvennlig og en av de mest ressurseffektive energikildene.

Mikko Ojanne, Grunlegger Rototec.

Bærekraft – kjernen i vårt arbeid

Bærekraft er kjernen i Rototec sin virksomhet. Vår målsetting er at hele vår virksomhet skal være gjennomsyret av bærekraft og samsvare med både Norges og EUs klimamål slik at vi sammen kan bidra til en bedre og mer bærekraftig fremtid. Bærekraft for oss inkluderer klima- og miljøspørsmål, samt økonomiske aspekter for investorer, eiendomsbesittere og aktører som både benytter og ønsker å benytte seg av geoenergi

I 2021 kjøpte Formica Capital opp Rototec. Selskapet investerer kun i selskaper og virksomheter med langsiktige og bærekraftige løsninger og produkter som oppfyller de globale klimamålene. Formica Capital investerer i henhold til følgende tre kriterier:

  • Forretningskonseptet – positivt fra et endrings- og bærekraftsperspektiv.
  • Ledelse – drevet av formål, ikke bare for å sikre lønnsomhet.
  • Ansvar – virksomheten drives på en forsvarlig måte

Løsninger og tjenester som oppfyller globale klimamål

Rototec hjelper kunder og våre partnere sin virksomhet med å bli mer energieffektiv og langsiktig bærekraftig, med tjenester og løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene. Vi sikrer at alle deler av virksomheten overholder krav til bærekraft.

DNV

Rototec var det første geoenergiselskapet i Norden som ble sertifisert for kvalitet, miljø og arbeidssikkerhet. ISO 14001-sertifiseringen er et bevis på vår forpliktelse til miljøvern og bærekraft, mens ISO 9001 garanterer kvaliteten på tjenestene våre. ISO 45001 viser at vi har trygge og sunne arbeidsplasser for alle.

Sertifiseringene bekrefter hvor viktig det er for oss å opptre ansvarlig og levere kvalitetstjenester – på våre kunders, ansattes og klimaets premisser.

Rototec - Ansvar

Hvordan gjenspeiles bærekraft og ansvar i arbeidshverdagen?

Vi legger vekt på ansvarlige valg på alle områder av vår virksomhet. For eksempel slik at

  • vi sørger for at ansatte alltid bruker nødvendig verneutstyr og overholder sikkerhetsavstander.

  • vi utarbeider alltid handlingsplaner for mulige avvik eller ulykker.

  • i valg av kjemikalier faller valget på å bruke kjemikalier som er mest mulig miljøvennlige og skånsom for helsen til våre ansatte.

  • vi renser vannet som trengs til boring samt vann som oppstår ved boringen grundig. Ved behov bruker vi RotoCont-metoden vi har utviklet og patentert for vannrensing.

Vi ønsker å skape en bedre fremtid for fremtidige generasjoner

Rototec er en innovativ pioner innen geoenergi. Vi ønsker å stå i fronten av energirevolusjonen for å skape en bedre morgendag for fremtidige generasjoner. Geoenergi er en fornybar energi som både møter fremtidens krav til energiforsyning og gjør oss i stand til å bli mer selvforsynt med energi. Vi tror at de verste klimaendrings-scenarioene kan forebygges gjennom en politikk som fremmer fornybar energi.

I Norden ligger energien vi trenger til både oppvarming og kjøling og venter under føttene våre. Vi anbefaler alle aktører, eiendomsbesittere og entreprenørselskaper, i alle størrelser, å velge en uavhengig, fornybar og kostnadseffektiv energi som er i tråd med fremtiden.

Rototec-Bergvarme-brosjyren_featured-img

Last ned våre bergvarme-brosjyre

Geoenergi gir store besparelser og er et miljøvennlig valg. Les mer i vår bergvarme-brosjyre!