Geoenergi med Rototec – slik samarbeider vi med deg i våre prosjekter

Alle våre prosjekter inkluderer omfattende kostnadsberegninger, konsultasjon og kartlegging for gjennomføringen fra første møte til ferdig geoenergisystem. Velger du geoenergi med Rototec får du en pålitelig samarbeidspartner som er med deg hele veien til en ny og bedre energiløsning.

Et godt samarbeid bygger på tillit og profesjonalitet. For oss er det viktig å kunne bruke vår erfaring og kapasitet til å levere den løsningen vi mener er den beste i møte med våre kunder. Her kan du lese alt du trenger å vite om hva du kan forvente av et samarbeid med oss og hvilke fordeler det vil gi deg.

Vi kan i dag med ydmykhet si at vi er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en erfaren innovatør i bransjen. Tjenestene våre omfatter en fullstendig prosess i leveransen av energisystemer – alt fra konsultasjon til ferdig installasjon.

Velger du geoenergi og Rototec får du et prisgunstig, pålitelig og fornybart alternativ til fjernvarme og olje. Vi leverer bergvarme og -kjøling til alt fra eneboliger til store eiendommer og industrianlegg. I tillegg tilbyr vi konsultasjon i alle geoenergiprosjekter.

Slik ser vårt samarbeid ut

Helt siden vi ble startet opp i 2007 har vi bygd opp en bred erfaring gjennom våre leveranser av geoenergisystemer. Vi har levert over 60 000 energibrønner så langt og jobber daglig med nye prosjekter. I våre samarbeid vil du derfor kunne forvente høy kvalitet, en tillitsfull og erfaren leverandør og profesjonalitet. Ved å samarbeide med blant annet bygg- og energiselskaper, samt VVS-installatører kan vi garantere driftssikre og kostnadseffektive geoenergisystemer. 

Konsultasjon og forberedende utredning

Konsulenttjenestene våre omfatter kostnadsberegninger for store prosjekter og kartlegging av metoder for å gjennomføre prosjektene. Tjenestene våre kan også tilpasses slik at de settes inn for å utvikle prosjekter som allerede har startet. Vi kan tilby alt fra konsulenttjenester, opplæring og energiberegninger.

Geoenergimåling av berggrunnen (TRT)

Når et stort geoenergisystem skal installeres, kan det utføres en TRT-måling for at det skal være mulig å optimere funksjonen til brønnparken og varmeanlegget. Målingen gir informasjon om berggrunnens termodynamiske egenskaper i området der energibrønnene skal etableres. Slik unngår vi en feildimensjonering av brønnparken.

Planlegging av brønnparker

Vi undersøker tomtens størrelse og eiendommens energibehov for å utrede forutsetningene for å utvinne geoenergi. Slik vurderer vi hvordan geoenergi kan utnyttes på det aktuelle stedet. Antallet energibrønner, brønnenes dybde og avstanden mellom dem må alltid bestemmes med utgangspunkt i eiendommens energibehov. Vi sørger for at brønnparken fungerer optimalt ved hjelp av det internasjonale EED-programmet for planlegging og simulering.

Energiboring

I tillegg til at vi borer energibrønnene, samler vi opp steinmelet og transporterer det vekk for videre behandling. Vi installerer også hele kollektorsystemet fra energibrønner til teknisk rom. Vi har boret over 60 000 energibrønner så her kan vi med sikkerhet love deg at du er i trygge hender.

Det tar normalt én dag å bore en brønn. Boreoperatøren ankommer stedet i en lastebil utstyrt med borerigg. Boreriggen veier 9 tonn og er 6 meter lang, og vil være 6,5 meter høy under boringen. Under boringen trenger boreoperatøren stor plass til utstyret. Av sikkerhetshensyn er det forbudt for andre å oppholde seg på området mens arbeidet pågår. Boreoperatøren trenger tilgang til elektrisk strøm og vann under arbeidet.

Når boringen er ferdig kommer installatøren for å installere kollektorrør i borehullet og jordslanger frem til eiendommen. Rørene graves vanligvis ca. 50 cm ned, og vi kjerneborer gjennom fasaden med diamantbor for å føre inn rørene. Hullene har en diameter på 70 mm. Hvis det dreier seg om et nybygg, kan rørene trekkes i ferdiglagde rør på 110 mm til teknikkrommet.


Anskaffelse av varmepumpe

Ved behov står våre eksperter klare til å hjelpe deg med å vurdere hvilke varmepumper som egner seg best til prosjektet.

En sikker geoenergiløsning

Målinger og beregninger utført av våre eksperter garanterer geoenergianlegg som er funksjonssikre og trygge i mange tiår. Geoenergi er en langsiktig og bærekraftig løsning som er som skapt for en grønn fremtid.

Vedlikehold av systemet

Energibrønnene krever lite vedlikehold. Når det gjelder varmepumpen, avtaler du vedlikeholdet med forhandleren. Selv om geoenergi er preget av en relativt stor investeringskostnad, vil et geoenergisystem gi minimale vedlikeholdskostnader. Varme- og sirkulasjonspumper har en teknisk levetid på rundt 18–20 år, mens de resterende delene som brukes i systemet så og si er vedlikeholdsfrie og har enda lengre levetid. Energibrønnene har i praksis en levetid på rundt 100 år.

Dette kan du forvente av Rototec som din samarbeidspartner

Vår lange erfaring, brede produktportefølje og store kontaktnettverk muliggjør vellykkede samarbeidsprosjekter av alle slag. Vi samarbeider med både kommersielle og offentlige virksomheter i hele Norden. Strenge krav til miljø og kvalitet driver oss fremover. Når dere samarbeider med oss, vil geoenergiprosjektet deres nøye kunne tilpasses eiendommens spesifikke behov.

Sertifisert partner

Rototec er det første geoenergiselskapet som er sertifisert for kvalitet, miljø og arbeidssikkerhet (ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001) i hele Norden.

Høy leveringssikkerhet

Vi har Nordens mest moderne og omfattende maskinkapasitet og kan levere raskt og sikkert. Dette gjør at vi alltid kan gjennomføre både små og store bergvarmeprosjekter i hele landet.

Praktisk bestilling

Gjennom vårt Rotomap-system kan samarbeidspartnerne våre enkelt bestille boretider til egne prosjekter. Alle viktige dokumenter, for eksempel boreprotokollen, arkiveres også på ett sted. Rotomap er et verktøy som gjør det enkelt for deg å planlegge og gir deg bedre oversikt over prosjektet. Her kan du blant annet følge progresjonen på dine egne prosjekter og få innsikt i alle rapporter løpende.

Avanserte arbeidsmetoder

Vi gjennomfører alt fra måling og simuleringer, til 3D-grafikk og førstudier. Vi benytter den seneste teknologien for å sikre høy kvalitet i endelig overlevert brønnpark til sluttkunde.

Optimalisert løsning

Våre prosjektledere vil sørge for en fleksibel gjennomføring av ditt geoenergiprosjekt. Vi kan ta hånd om hele den utvendige entreprisen, selvsagt fulgt av tydelige retningslinjer. Med høy kompetanse og lang erfaring kan vi garantere deg en løsning som er tilpasset dine behov, som fungerer godt og er effektiv og pålitelig.

Alle tjenester fra samme leverandør

Geoenergisystemer for store eiendommer er komplekse installasjoner som byr på utfordringer. I tillegg til yrkeskunnskap og teknisk kompetanse, kreves det også nøyaktige forberedelser i form av målinger, beregninger og planlegging. Vi har utviklet en helhetsløsning som passer spesielt godt til store eiendommer. Løsningen omfatter termisk responsmåling og simulering av brønnparker. Dette er prosjektering som sørger for et velfungerende geonergianlegg. Allerede på et tidlig tidspunkt i prosjektet kan også en prosjektplanleggingsmodell for geoenergi inngå i prosjektet.

Rototecs helhetsløsning egner seg for byggefirmaer, byggherrer, eiendomsforvaltere og eiendomseiere som vil ha en miljøvennlig geoenergiløsning som er optimert etter eiendommens behov, på bakgrunn av pålitelige målinger.

Disse fordelene får du ved å velge geoenergi fra Rototec

Visste du at geoenergi ikke bare reduserer kostnadene dine, men også øker eiendommens verdi? Geoenergi kommer med mange fordeler, mye av dette skyldes at det er et godt valg for fremtiden, som er gunstig både fra et økonomisk- og miljøperspektiv. Her er noen av fordelene du kan forvente deg når du velger geoenergi fra Rototec:

  • Geoenergi gir gode besparelser på avkastningen per år. Les gjerne mer om hvordan en av våre referansekunder har opplevd en reduksjon i kostnadene med 60 % etter byttet til geoenergi.

  • Investeringen i geoenergi er et valg som øker eiendommens verdi.

  • To fluer i en smekk – med geoenergi får du både oppvarming og kjøling i samme løsning. Dette gjør geoenergi til et utmerket valg i de aller fleste eiendommer.

  • Et valg som er bærekraftig og godt for fremtiden. Geoenergi er fremtidens utslippsfrie energiform som er gunstig for miljøet. Våre energibrønner bidrar så langt med å spare fyringsolje sammenlignet i CO2-utslipp tilsvarende 42 659 biler kjørende én runde rundt ekvator. Les mer om hvordan en av våre kunder har redusert karbondioksidutslippet med 4400 tonn i året her.

Er du klar for et valg som gir langsiktige kostnadsreduksjoner og en bærekraftig fremtid?

I Rototec brenner vi for våre løsninger og blir alltid glad for å komme i kontakt med deg som har fått øynene opp for geoenergi.

Vil du vite mer om energikonsultasjonstjenestene vi tilbyr for byggeprosjekter, geoenergimålinger eller hele servicepakker som omfatter alt fra måling til boring? Eller vil du kanskje bare ta en uforpliktende prat med oss om geoenergi, våre leveranser eller kunne tenke deg et samarbeid? Ikke nøl med å ta kontakt med oss så lover vi å møte deg med entusiasme!

Dele:
Rototec-som-samarbeidspartner_featured-img

Rototec som samarbeidspartner

Med en sertifisert partner går et geoenergiprosjekt knirkefritt hele veien! I brosjyren kan du lese mer om hvilke fordeler du får ved å jobbe med Rototec på ditt neste geoenergiprosjekt.