Rototec-gruppen er kjøpt opp av Formica Capital

Formica Capital, et svensk investeringsselskap, har kjøpt Rototec-gruppen, Europas største leverandør av geoenergiløsninger, fra Intera Partners.

Formica Capital ble grunnlagt i 2018 av Olsson Eriksson-familien og er et investeringsselskap med et langsiktig investeringsperspektiv, og har en sterk og bærekraftig agenda både igjennom valg av investeringer såvel som den aktive eiermodellen.

Rototec er deres fjerde oppkjøp innenfor bærekraftig energisektor. Deres investeringsportefølje inkluderer blant annet EcoKraft, et ledende solcelleselskap, Sierra Energy, som utvikler teknologi som forvandler deponier til energi, og Swedish Algae Factory, som øker energieffektiviteten til solcellepaneler ved hjelp av kiselalger.

De senere årene har Rototec, som ble etablert i 2007, hatt stor og lønnsom vekst gjennom en kombinasjon av entreprenørskap og organisk vekst samt en aktiv strategi for fusjoner og oppkjøp.

«Siden 2014 har vi har klart å utvikle Rototec til en ledende virksomhet innen fornybar energi i Norden. Jeg vil gjerne takke Rototecs ledelse for deres glimrende innsats og engasjement for å utvikle selskapet til det det er i dag. På dette tidspunktet er Formica Capital veldig god eieren til å ta Rototec til neste vekstfase», sier Juhana Kallio, Partner hos Intera.

Rototec er markedslederen innen geoenergiløsninger for mellomstore og store eiendommer, og kontrollerer Europas største flåte av boreutstyr for geoenergi i Finland, Sverige og Norge. Rototec tilbyr alle tjenester fra rådgivning og utforming av geoenergisystemer til deres implementering.

Hittil har Rototec boret totalt 58 000 geoenergibrønner med en anslått besparelse på 275 000 tonn CO2, tilsvarende utslippene til hele Porsgrunn i Norge eller Åland i Finland eller Varberg i Sverige i løpet av et år.

«Hos Rototec ser vi et selskap som har lykkes med å kombinere inngående bransjekompetanse, effektiv drift og god ledelse til å bli den ledende leverandøren i en svært viktig sektor, og vi ser et stort potensiale for videre vekst. Vi håper å bidra til Rototecs videre reise med vår erfaring og kunnskap slik at det vokser både geografisk, gjennom fusjoner og oppkjøp samt gjennom utvikling av nye forretningsmodeller for å bidra til at geoenergi utnytter sitt fulle potensiale som klimaredder både i og utenfor Norden», sier Teresa Enander, COO, Formica Capital.

I 2020 hadde Rototec inntekter på 51 millioner euro og rundt 100 ansatte. Markedsutsiktene for geoenergi ser svært lovende ut med stadig strengere klimamål. Rototecs ambisjon er å ytterligere konsolidere det nordiske markedet, fortsette å utvikle nye forretningsmodeller og vokse utenfor Norden.

«Hos Formica får vi en langsiktig partner med erfaring i å bygge sterke bedrifter, og ekspertisen i energisektoren vil være en stor styrke for oss. Deres sterke tro på bærekraftige energisystemer sammen med deres fokus på innvirkning og ansvar er helt i tråd med våre verdier og vårt syn på fremtiden. Vi ser et stort potensiale i samarbeidet for å fortsette å utvikle Rototec kraftig i fremtiden», sier Alexej von Bagh, CEO, Rototec-gruppen.

 

Ytterligere informasjon:

Alexej von Bagh, CEO, Rototec-gruppen, Alexej.vonbagh@rototec.fi eller tlf. +358 50 597 8550

Joanna Viileinen, markeds- og kommunikasjonssjef i Rototec-gruppen, joanna.viileinen@rototec.fi eller tlf. +358 40 538 33 66. Bilder: https://material.rotomap.fi

 

Formica Capital
Formica Capital ble grunnlagt 2018 av Olsson Eriksson-familien som har et sterkt engasjement for å bygge morgendagens lønnsomme, bærekraftige virksomheter. Formica er et investeringsselskap med et langsiktig investeringsperpektiv, og har en sterk og bærekraftig agenda både igjennom valg av investeringer såvel som den aktive eiermodellen. https://www.formicacapital.se/

Intera Partners
Intera er et finsk vekstorientert aktivt eierfond. Intera søker å investere i finske og svenske selskaper med en omsetning mellom 10 til 200 millioner euro på investeringstidspunktet og der Intera kan bli majoritetseier. Intera ble grunnlagt i 2007 og eies av de ansatte. Intera forvalter tre fond med en samlet kapital på 575 millioner euro. Fondenes investorer inkluderer ledende nordiske og europeiske institusjonelle investorer. https://interapartners.fi/en

Rototec-gruppen
Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en nyskapende pioner på området. Geoenergi er fornybar energi som kan hentes fra bakken. Med geoenergi er det mulig å varme opp og avkjøle eiendommer av alle størrelser. Rototecs omfattende konsept dekker hele prosessen fra rådgivning og utforming av energisystemer til implementering. Rototec-gruppen ble etablert i 2007 og selskapet har driften sin i Skandinavia. Selskapets inntekter i 2020 var rundt 51 millioner euro. www.rototecgroup.com

 

Dele: