Ny geoenergiteknologi fra Rototec: dype geoenergibrønner kan snart også bores kostnadseffektivt

Rototec, som er Europas største geoenergiselskap, har utviklet ny teknologi og gjennomført testboringer i forbindelse med nye, semi-dype geoenergibrønner som er omtrent 600 til 1000 meter dype og som kan gjennomføres kostnadseffektivt. Boring utføres med en såkalt hybridløsning der boring med luft og vannhammer kombineres. Denne løsningen muliggjør rimeligere boring og reduserer også drivstofforbruket.

«Vi har fulgt andres dypbrønntester med stor interesse og har utviklet dette konseptet ved å begynne å lage et kostnadseffektivt produkt som vil gi alle våre kunder dype brønner. Takket være denne nye boremetoden der vi bruker både hydraulikk og trykkluft, kan vi anslå prisen nøyaktig slik at våre kunder enklere kan prosjektere boring som en del av deres prosjekter. Vi mener at dette produktet er det neste steget innen teknologi for boring av dypere energibrønner.», sier Mikko Ojanne, konserndirektør for utvikling hos Rototec.

Prosjektet som heter HYBGEO er koordinert av VTT (Technical Research Center of Finland) og vil bli utført sammen med GTK (Geological Survey of Finland) og Centria AMK (University of Applies Sciences). Som forretningspartnere i prosjektet er også Tom Allen Senera, Muovitech, Gebwell og Bassotalo. Business Finland står for deler av finansieringen. Rototec sin nye boreteknologi vil bli testet i løpet av prosjektet sammen med de andre partnernes varmepumpe- og bygningsteknologi. I tillegg kommer oppfølging og optimering av den komplette løsningen. Semi-dype geoenergibrønner vil inkludere geoenergibrønner mellom 600 til 1000 meter og vil skape store muligheter for den karbonnøytrale framtiden.

«Semi-dype geoenergibrønner vil kreve bestemte boreteknikker og kollektorteknologi, så vil vi regne nøye på dette med våre partnere, for å finne den beste og mest kostnadseffektive måte å utføre prosjekter», sier Tomi Mäkiaho, konsulentsjef hos Rototec.

«Dype brønner vil bare ha en reel virkning på den karbonnøytrale fremtiden hvis de er tilgjengelige for all. Semi-dype geoenergibrønner passer spesielt bra for smale og trange tomter i bykjernene. Dette nye produktet som er under utvikling vil muliggjøre kortere leveringstider som forbedrer driften ytterligere for både oss og våre kunder. Vi mener vår nye, innovative teknologi innen semi-dyp geoenergi vil gjøre det mulig for våre kunder å nå sine egne klimamål raskere. Semi-dype geoenergbrønner vil gjøre det mulig for Rototecs kunder å nå sine klimamål raskere», sier Ole Randmael, Rototec AS.

Rototec har nylig gjennomført vellykkede testboringer i Tyskland der geoenergibrønner på rundt 100 til 200 meters dybde har vært vanlig. «Vi eksporterer også våre kunnskaper om dypere brønner på 300 til 400 meter til Tyskland, der dette har vist seg å være en effektiv måte å utnytte geoenergi på», fortsetter Mikko Ojanne.

Rototec, som er Europas største geoenergiselskap basert på både omsetning og utstyr, utvikler stadig driften for å tilby kostnadseffektiv og energieffektiv geoenergi til kundene. Rototec har vært en foregangsbedrift innen innovasjoner knyttet til geoenergi også tidligere, blant annet ved å skape den mest effektive størrelsen på en geoenergibrønn.

Les mer om HYBGEO-prosjektet her

Ytterligere informasjon:

Joanna Viileinen, markeds- og kommunikasjonssjef i Rototec-gruppen, joanna.viileinen@rototec.fi eller tlf. +358 40 538 33 66.
Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec

Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og er en nyskapende pioner på området. Geoenergi er fornybar energi som kan hentes fra bakken. Med geoenergi er det mulig å varme opp og avkjøle bygninger av alle størrelser. Rototecs omfattende konsept dekker hele prosessen fra rådgivning og utforming av energisystemer til implementering. Rototec-gruppen ble etablert i 2007 og selskapet har driften sin i Skandinavia. Inntektene til selskapet i 2019 var 56,7 millioner euro. www.rototecgroup.com

Dele: