Informasjon vedrørende prosjektfremdrift som følge av COVID-19

Kjære kunde,

Vi står overfor en uvanlig situasjon i markedet på grunn av coronavirusutbruddet. Hos oss i Rototec er det viktig å sørge for sikkerheten til våre ansatte, underleverandører og kunder, men også kontinuiteten i våre prosjekter. Vi har en kontinuitetsplan på plass for å sikre at våre prosjekter fortsetter som planlagt, men vi iverksetter også tiltak for å sørge for at våre ansatte, underleverandører og kunder forblir trygge.

For øyeblikket anbefaler vi hjemmekontor der det er mulig, og vi holder videomøter der det er mulig eller i små grupper. Med dagens teknologi kan vi sørge for at prosjektkommunikasjon ivaretas, og vi vil informere deg angående dine prosjekter på samme måte som før. Prosjekter ivaretas på samme måte som før med mindre endringer i arbeidsprosessene. Vi har nok forsyninger på lager til å fortsette med våre nåværende og framtidige prosjekter. Vi har iverksatt enkelte beredskapstiltak for å sikre driften av forsyningskjeden. Det kan oppstå utfordringer knyttet til transport av boreenheter over landegrenser, men foreløpig har vi ingen begrensninger med hensyn til produksjonskapasitet.

Vi overholder våre forpliktelser og vil sørge for at alt går så smidig som mulig selv under denne vanskelige perioden. Vi verdsetter samarbeidet med dere og setter pris på din ærlige dialog. Ta kontakt med prosjektleder for ditt prosjekt for eventuell ytterligere informasjon.

Dele: