Geoenergiselskapet Rototec eksporterer nordisk borekompetanse til Tyskland

Europas største geoenergiselskap, Rototec, eksporterer nordisk borekompetanse til Tyskland. De første prøveboringene fant sted 17. september 2020. Prøveboringene var vellykkede, og det tok bare én dag å bore en 300 meter dyp brønn. Hele prøveprosjektet bestod av to brønner på 300 meters dybde. Det oppstod ingen problemer under boringen, og berggrunnen i gneis egner seg fint til Rototecs utstyr.

«De tyske myndighetene ga oss spesialtillatelse til å prøvebore i Tyskland med vårt eget utstyr og vår egen kompetanse. Det tyske regelverket for geoenergiboring er svært strengt, men prøveboringen viste at vi kan bore brønner på en teknisk korrekt og trygg måte også i Tyskland,» forteller Mikko Ojanne, VP Development, Rototec Group.

Rototec har sett på mulighetene for ekspansjon til ulike markeder i Europa, og prøveboringene i Tyskland viste at det er potensiale for Rototecs utstyr og kompetanse i landet. Tyskland prøver å redusere bruken av kull og har et stort markedspotensial. EUs klimamål og grønne vekststrategi fører også til etterspørsel.

«Vi har vært pionérer innen boreteknikk helt siden selskapet ble grunnlagt og vi tok ny boreteknologi til Finland og gjorde geoenergi større og mer effektivt. Nå ønsker vi igjen å gå foran og eksportere ny teknologi og kompetanse til Tyskland,» sier Alexej von Bagh, CEO, Rototec Group.

Boringen ble gjennomført i samarbeid med et tysk selskap, Geoenergie Konzept GmbH. Rototec er i dag det største geoenergiselskapet i Europa basert på mengden utstyr og omsetning og har virksomhet i Finland, Sverige og Norge.

Mer informasjon:
Joanna Viileinen, markeds- og kommunikasjonssjef, Rototec Group, joanna.viileinen@rototec.fi eller tel. +358 40 538 33 66
Bilder: https://material.rotomap.fi

Rototec
Rototec er Europas største leverandør av geoenergiløsninger og en dreven bransjeinnovatør. Geoenergi er fornybar energi som gjenvinnes fra berggrunnen og som kan brukes til såvel oppvarming som kjøling av bygninger i alle størrelser. Rototecs heldekkende konsept omfatter hele prosessen fra energisystemdrøfting og -planlegging til montering. Rototec ble etablert i 2007 og har virksomhet i Finland, Sverige og Norge. I 2019 var konsernets omsetning 56,7 millioner euro. Mer informasjon om geoenergi og Rototec finns på adressen www.rototecgroup.com og www.rototec.no

Dele: