Geoenergi gir besparelser for borettslag og avkastning til investorer

I tillegg til at geoenergiløsningene er økologiske, kan de også hjelpe med å stabilisere den økonomiske situasjonen til borettslaget. Mange foreninger har for store renoveringslån i sammenlignet med verdien av eiendomsrettene. Løsningen kan være geoenergi, som man kan bruke til å redusere en stor del av én av borettslagets kostnader, oppvarmingskostnaden. Kapitalavkastningen er 10 prosent i gjennomsnitt, i eiendommer der man bruker mye kjøling opp til 20 prosent. Dette betyr at eiendomsinvestorer kan tjene relativt bedre enn med en ny eiendomsinvestering ved hjelp av en geoenergiløsning.

Fjernvarmeprisen har doblet siden begynnelsen av 2000-tallet. Beslutningen om å slutte å bruke olje før 2020 øker prispresset på fjernvarme enda mer. Samtidig er varmepumpeteknologien samt teknologien for planlegging og brønnboring blitt utviklet såpass at geoenergi kan utnyttes i alle typer eiendommer fra villaer til industrihaller, kjøpesentre og sykehus. I de største objektene genererer geoenergi nesten alltid millioner for eieren i løpet av en livssyklus sammenlignet med gjennomsnittlig fjernvarme.

I vårt referanseobjekt på Ulven borettslag i Oslo besluttet man å installere et driftssikkert geoenergisystem. Nå er eiendommene sikret miljøvennlig geoenergi på lang sikt, og i tillegg får Ulven Borettslag store økonomiske kostnadsreduksjoner i energibruken. Skiftet til geoenergi reduserer kostnadene med over 60 %.

Se alle våre referanseobjekter >

Dele: