Energiundersøkelse 2019-2020

Rototec gjennomførte en energiundersøkelse i Norge i januar 2020 (i Sverige og Finland i september 2019), og over 1000 personer fra hvert land deltok.

Undersøkelsen gir interessant informasjon om synspunkter og innstilling til fornybare energiformer. Over halvparten av de som svarte på undersøkelsen, mente at solkraft, vindkraft og jordvarme er de viktigste energiformene som det bør satses mer på fremover. Halvparten av de som svarte, mente at jordvarme er et interessant energialternativ.

Dele:
energy-poll

Last ned Energiundersøkelse 2019-2020 resultat