Eiendomskjøling med bergvarme

Sommeren 2018 gikk inn i historien som én av de varmeste somrene noensinne, og selv i Norge måtte vi svette i rekordvarme. Mange begynte å lure på hvordan de kunne kjøle ned leiligheten eller eiendommen effektivt. Kjøling med forskjellige elektriske apparater bruker mye energi. Dette øker utslipp av karbondioksid. I mange offentlige institusjoner, slik som sykehus, er dessuten eiendomskjølingen utilstrekkelig dimensjonert når vi som følge av global oppvarming får rekordvarme somre oftere.

Fjernkjøling brukes til en viss grad, men å installere fjernkjølelinjer i tettbygde byer er både arbeidskrevende og dyrt. Utenfor større byområder ikke engang fjernvarme og fjernkjøling tilgjengelige alternativer. Eiendomskjøling oppnås fra det samme geoenergisystemet som gir varmetilførsel økologisk og med lave kostnader. Samtidig øker det systemets effektivitet.

Norrland universitetssykehus i Umeå valgte å bruke en geoenergiløsning som produserer rundt 20 prosent av oppvarmingen og omtrent 95 prosent av kjølingen, , i tillegg til fjernvarme. Takket være dette sparer sykehuset rundt 1 200 euro per dag i energikostnader. Pengene som spares brukes til pasientomsorg. Hensikten er å bygge ut geoenergisystemet. Det store besparelsespotensialet skyldes at sykehuset trenger oppvarming og kjøling samtidig. Om sommeren, når behovet for kjøling er stort, genereres det ekstra varme som lagres i borehullslager for vinteren.

Se alle våre referanseobjekter >

Share: