Bergvarme og varmegjenvinning av avtrekksluften er en energieffektiv form for oppvarming

Bergvarme og varmegjenvinning av avtrekksluften er en energieffektiv form for oppvarming. Den benytter seg av fornybar varme fra fjellgrunnen. Man gjenvinner også varmen fra inneluften som går ut av bygningen.

Dele: