14 millioner kroner til UNHCR og ukrainske flyktninger

Vi har nådd vårt mål! Og bare på en og en halv uke! Vår hovedeier Formica Capital og deres eiere startet en kampanje for å skaffe midler til ukrainske flyktninger.

For hver krone selskapene og deres ansatte i Formica-partnerselskapene; Rototec, Ecokraft, ChargeNode, Nock, Swedish Algae Factory og Orbital Systems donerte, matchet Formica summen og Formica-eierne femdoblet dette igjen.

Etter dette ble hele beløpet matchet av Akelius Foundation! Så hver krone som selskapene og de ansatte bidro med ble dette multiplisert med 14! Nå skal dette totale beløpet på 14 millioner kroner doneres til det viktige arbeidet til UNHCR.

Vi er overlykkelige over suksessen til denne flotte kampanjen og vil takke alle som deltok for deres verdifulle støtte til UNHCR.

Sammen kan vi hjelpe.

Rototec og Formica Capital

Inlagg_Rototec_1080x1080px_ukraine_NO-400x0-c-default

 

Dele:
Rototec-Geoenergi-fremtidens-smarteste-energikilde

Geoenergi — fremtidens smarteste energikilde

Geoenergi er fornybar solenergi som lagres i bakken. Energien utvinnes fra berggrunnen og bakkens overflatesjikt. Bruken av geoenergi til å varme opp og avkjøle bygninger øker Norges grad av selvforsyning av energi, samtidig som vi blir mindre avhengige av kull, tre, avfall og olje til energiproduksjon. Geoenergi er en ansvarlig investering for fremtiden.